Program sv. omší:

Pondelok

22.2.2021

Ohr

 

 

Katedra sv Petra

Baš

 

 

Víť

 

 

Sop

 

†Ján †Anna †Ján Bobaľa

Utorok

23.2.2021

Ohr

 

 

Sv Polykarp, muč.

Baš

 

†z rod. Holpovej

Víť

 

 

Sop

 

 

Streda

24.2.2021

Ohr

 

†Anastázia

Kántry

Baš

 

 

Víť

 

 

Sop

 

 

Štvrtok

25.2.2021

Ohr

 

 

 

Baš

 

 

Víť

 

†Angela †Ján †Alena

Sop

 

 

Piatok

26.2.2021

Ohr

 

 

Kántry

Baš

 

†z rod. Turíkovej

Víť

 

 

Sop

 

 

Sobota

27.2.2021

Ohr

 

 

Kántry

Baš

 

†Marián †Jozef

Víť

 

 

Sop

 

 

Nedeľa

28.2.2021

Ohr

9:00

Za zdravie a požehnanie pre Michala (30´)

2. Pôstna

Baš

 

 

Víť

 

 

Sop

 

 

 

 

 

Farský kostol v Ohradzanoch je otvorený počas dňa k osobnej modlitbe.

 

V tomto týždni máme jarné kántrové dni - streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie.